Category Archives: Du học Philippines

Ưu đãi khi đăng kí du học Philippines tại Cao đẳng quốc tế Concordia

Philippines được đánh giá là đất nước nói tiếng Anh lớn thứ ba trên thế giới

Philippines được đánh giá là đất nước nói tiếng Anh lớn thứ ba trên thế giới với nền văn hóa ảnh hưởng lớn từ Mỹ do lịch sử để lại. Anh ngữ cũng là ngôn ngữ chính thống được sử dụng trong các trường học của hệ thống Giáo dục và các tổ chức nhà nước […]