điều khoản sử dụng
Bằng cách truy cập trang web duhochangluong.com (bao gồm bất kỳ trang web nào trong tên miền này), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không truy cập trang web này.

Trước khi tìm kiếm thông tin về du học và sử dụng dịch vụ Du học Hang Lung, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Bản quyền và Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA)

Mọi tài liệu, nội dung (bài viết, hình ảnh, giao diện) trên website đều được bảo vệ bản quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế. Các nhãn hiệu và logo công ty hiển thị trên trang web được bảo vệ bản quyền.

Bạn có thể xem, tải xuống và in nội dung cũng như các tài liệu liên quan trên trang web, nhưng bạn chỉ được sử dụng nó cho mục đích thông tin và cá nhân phi thương mại và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là “Tiền lương Du học” mỗi lần sử dụng. . Nội dung và Tài liệu.